Betalning

För att gå kurs hos Vadstena BK (SBK), krävs medlemskap. Medlemsavgiften är 540:-/år. Betalning görs till BG 5169-3091. Ange medlemsavgift.

Kursavgift ska vara klubben tillhanda senast det datum som anges för respektive kurs. Betalning görs till BG 5169-3091.
Ange vilken kurs betalningen avser, samt ditt namn och personnummer.

Betalning för tävlingsdeltagande görs till BG 5169-3091, eller direkt via SBK/Tävling.

Får informationen inte plats i din banks meddelandefält ber vi dig skicka uppgifterna i mail till kassör Bert Nilsson: bert.nilsson.vadstena@telia.com