Protokoll

Protokoll från klubb- & årsmöte i PDF.

 

Äldre protokoll finns i klubbhuset, och lämnas vid förfrågan ut av styrelserepresentant.